Kistemaker Bouw wil met uw project een kwalitatief hoogwaardig resultaat behalen, binnen een reële planning en tegen een eerlijke prijs. Tijdens de herfundering denken wij samen met onze opdrachtgever na over de afbouw. Wat wordt er verwacht van het eindresultaat? We werken in principe met eigen mensen, van de sloop tot en met de laatste spijker. Alles in één hand. We zijn er trots op om op die manier de plannen van onze opdrachtgever te kunnen realiseren. Blije en tevreden klanten, daar doen we het voor.

Vernieuwing/herstel van panden zowel binnen als buiten

Aanbrengen van een nieuwe fundering ter vergroting van de stabiliteit van het pand

Bouwen van een kelder/basement voor extra ruimte, in combinatie met funderingsherstel

 • Inventariseren van eisen en wensen
 • Eventueel inschatten van de globale kosten (onder voorbehoud)
 • Contact leggen met constructeur en architect of bouwkundig tekenbureau
 • Funderingsonderzoek
 • Verkennend bodemonderzoek m.b.t. milieu en verontreinigde grond, ontgraven en afvoeren
 • Sonderen voor paalfundering
 • Bouw- en constructietekeningen
 • Aanvraag bouwvergunning
 • Prijsvorming
 • Opdracht
 • Planning opstellen
 • Werkvoorbereiding
 • Bouwplaatsinrichting
 • Sloop- en grondwerk
 • Stut- en stempelwerk
 • Heiwerk
 • Beton- en staalconstructies met aanverwante werkzaamheden
 • Afwerking/afbouw/herinrichting naar keuze opdrachtgever
 • Oplevering

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij verrichten alle uitvoerende werkzaamheden rondom funderingsherstel en kelderbouw:

 • funderingsherstel
 • kelderbouw
 • aanbouw en renovatie

In onze kleine timmerwerkplaats maken wij restauratieve producten zoals:

 • lijstwerk
 • ramen en kozijnen
 • binnendeuren
 • overig houtwerk

© Copyright - Kistemakerbouw