Funderingsproblemen

Denkt u een probleem te hebben met uw fundering, vraag dan advies aan een gespecialiseerd bouwbedrijf.

Vertoont uw huis scheuren in de muren, klemmen de deuren of ramen of is er sprake van scheefstand of verzakkingen in uw straat? Of woont u in een vooroorlogse woning in een gebied van stedelijke ophogingen en negatieve kleef, dan kan er mogelijk sprake zijn van een funderingsprobleem.

Schimmelaantasting  of paalrot
Door veranderingen in de grondwaterstand kunnen de houten palen en dwarsbalken waarop uw gemetselde fundering rust bloot komen te liggen. Hierdoor kunnen schimmels ontstaan die de dwarsbalken verzakken. Dit proces treedt soms pas op na 10 of 20 jaar droogstand en wordt dan zichtbaar door het ontstaan van scheuren in gevels en bouwmuren  en verzakkingen.

Bacteriële aantasting of palenpest
Bij een grenenhouten paal kan bijvoorbeeld de spintlaag, de zachte laag rondom de kern, worden aangetast door een bacterie. Vurenhout is minder gevoelig voor deze bacterie. Bij palenpest rust de fundering na gemiddeld 70 tot 90 jaar alleen nog maar op ‘luciferhoutjes’ omdat de buitenkern van de palen is weggevreten. De palen verliezen hun draagkracht en flinke verzakkingen zijn het gevolg.

Bodeminklinking bij funderingen op staal
Een fundering op staal hoort op een stevige zandlaag te staan en niet op een klei of veenlaag. Door het inklinken van de klei of het veen zakt de woning. Wanneer de straat wordt opgehoogd, of naastgelegen woningen op palen staan, komt de woning lager te liggen ten opzichte van de omgeving. De begane grondvloer komt hierdoor dichter bij het niveau van het grondwater en vroeg of laat treedt er wateroverlast op.  Dit is zichtbaar in natte kruipruimten, aan rotte vloerbalken en vochtige muren.

Wateroverlast of droogstand
Een verlaging van de grondwaterstand door bijvoorbeeld een lekkend riool, verkeerd afgestelde drainage, verlaging van het oppervlaktewaterpeil of door grondwateronttrekking bij een belendende bouwput kan bijv. tot droogstand leiden en de oorzaak zijn van verpulverende paalkoppen onder kespen.

Reacties zijn gesloten.