Traditie van Bouwers

Kistemaker Bouw B.V. is gevestigd in het Westfriese dorp Abbekerk en heeft een lange traditie van bouwers in vele ambachtelijke disciplines.

Oprichter en eigenaar, Martin Kistemaker, komt voort uit een bouwersfamilie van ca.160 jaar bouwondernemers en ambachtslieden in West-Friesland.  Ooit begonnen met het maken van waterputten, havenwerken, kades, bruggen, sluizen en andere waterwerken, maar ook herenhuizen en bedrijfspanden o.a. t.b.v. de agrarische sector.

Martin ging in 1989 naar Amsterdam om in hotel Krasnapolsky de Wintertuin te renoveren. Hij kwam toen in aanraking met de diversie van bouwstijlen in de stad. Hij raakte gepassioneerd door de Amsterdamse Bouwstijl en maakte de stap naar restauratie, funderingsherstel en kelderbouw. Vele beeldbepalende en monumentale panden in de oude binnenstad, met veelal historische achtergrond, heeft hij op zijn conto staan.

Bouwen met passie.
m-kistemaker2“Bouwen zit ons in het bloed en dan het liefst op de scheiding van water en land”, aldus Martin Kistemaker. “Hoe ingewikkelder de opdracht, hoe duidelijker we ons vakmanschap kunnen laten zien. Onze kracht ligt in het uitvoeren van constructie (beton en staal)werken met een hoge moeilijkheidsgraad en niet in de laatste plaats in de strijd tegen het water.  In Amsterdam hebben we met vele complexe bouwprojecten onze expertise aangetoond. Van het eenvoudig herstellen van een fundering, of het vernieuwen en/of maken van een kelder t.b.v. een extra woon- en/of werkruimte tot het afbouwen en herinrichten van de gereconstrueerde ruimten, renoveren van kelderstoepen en trappen in bijvoorbeeld grachtenpanden.”

Amsterdam als werkterrein
voorburgwal-kistemaker04Wij hebben veel kennis van de traditionele Amsterdamse bouwgeschiedenis en zijn diversiteiten en hebben heel veel projecten met succes uitgevoerd. Verzakkingen van funderingen o.a. als gevolg van de aantasting van de oude heipalen en de aanleg van de Noord-Zuidlijn zijn veel pandbezitters genoodzaakt hun fundering te vervangen en bood ze tegelijk de gelegenheid tot de aanleg van een kelder voor extra woon- of bedrijfsruimte. Gewapende betonconstructies. trillingsarme en/of andere heisystemen zorgen voor een solide fundering in combinatie met o.a. staalconstructies. Kistemaker Bouw B.V. heeft zelf enkele technieken met succes ontwikkeld voor een gegarandeerde waterdichtheid van de te maken kelders/basements.

Samenwerking en vertrouwen.
De relatie met onze opdrachtgever/bouwdirectie vinden we zeer belangrijk. Een goede samenwerking  met een opdrachtgever begint met wederzijds vertrouwen en een heldere communicatie tijden het gehele proces. Dit betekent transparantie m.b.t. de verhouding tussen kosten en kwaliteit en een realistische planning. Bovendien houden we tijdens het werkproces, zoveel als mogelijk is, rekening met het wooncomfort en de bedrijfsfuncties van de opdrachtgever. We streven ernaar dat ondanks onze werkzaamheden, een bedrijf, hotel, restaurant of winkel zoveel mogelijk kan blijven functioneren en dat de bewoners minimale hinder ondervinden. We houden tevens rekening met de omgeving en de bewoners van belendende percelen tijdens onze werkzaamheden, waarbij een heldere communicatie en wederzijds begrip uiterst belangrijk zijn.

Ingenieuze oplossingen
Onze meerwaarde ligt in het bedenken en uitvoeren van ingenieuze constructies en oplossingen. Onze kennis en ervaring zorgen ervoor dat werkzaamheden met een hoge moeilijkheidsfactor altijd veilig en verantwoord worden uitgevoerd en uiteraard werken we tijdens het hele werkproces nauw samen met en bouwkundig constructeursbureau.

Ons motto is;

“Voor iedere wens of probleem hebben wij de oplossing. ”

Graag tonen wij u ons vakmanschap, bekijk onze lijst van gerealiseerde projecten.

Reacties zijn gesloten.